کانال لاغری تلگرام
کانال لاغری تلگرام

برای عضویت در کانال لاغری تلگرام به کمک گیاهخواری اینجا را کلیک کنید .

برای عضویت در گروه تناسب اندام به کمک خامگیاهخواری اینجا را کلیک کنید .

 برای عضویت در کانال آشپزی وگان ( پخته گیاهی ) اینجا را کلیک کنید .

دسته بندی انواع گیاهخواران:
گیاهخواران وجترین :
هیچ نوع گوشتی مصرف نمی کنند ولی پختنی می خورند و برخی از آنها شیر و لبنیات و برخی دیگر تخم مرغ و برخی عسل مصرف می کنند.
گیاهخواران وگان : هیچ نوع گوشت ، لبنیات ، تخم مرغ ، عسل و پوشاک با منشا حیوانی استفاده نمی کنند ولی غذای گیاهی پخته می خورند.
خام گیاهخواران وگان : خوراک پخته و غذاهای آبپز مصرف نمی کنند . همچنین هیچ نوع گوشت ، لبنیات ، تخم مرغ ، عسل و پوشاک با منشا حیوانی استفاده نمی کنند.
خام گیاهخواران عسلی : مانند خامگیاهخواران وگان هستند ولی عسل مصرف می کنند.